Menu

Banja Luka: Ahmed Švrakić o digitalizaciji i intelektualnoj svojini

U Banjoj Luci je doržana Regionalna konferencija pod nazivom „Digitalizacija i intelektualna svojina: Kraj ili novi početak“ na kojoj se govori o prijetnjama i izazovima koje donosi novo doba internet revolucije u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Cilj konferencije je da se ova tema dodatno aktuelizuje kako bi se pronašli novi načini zaštite autorskog i srodnih prava i na taj način pružila podrška nadležnim institucijama kroz debate donosilaca odluka, eksperata i druge zainteresovane javnosti.

Konferencija je imala tri panela - "Medijski monopol na Zapadnom Balkanu: Koja je uloga države", "Intelektualna svojina i telekomunikacije danas" i "Autorska prava i savremena piraterija". Na konferenciji je govorio i Ahmed Švrakić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma “Fonogram” i direktor Hayat Productiona koji je ukazao na to koliko su, za ekonomski razvoj i put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji značajni digitalizacija i zaštita intelektualne svojine.

Zakonska regulativa Bosne i Hercegovine više i nije toliko veliki problem zašto su se u posljednjem periodu donijeli brojni zakonu koji jesu u skladu sa evropskom regulativom. Međutim, društvo BiH se trenutno suočava sa nedovoljnom ili nikakvom implementacijom te regulative u praksi zbog čega je nečije intelektualno vlasništvo pod stalnom prijetnjom. Digitalni svijet trenutno predstavlja samo još jednu platformu na kojoj je moguće narušavanje autorskih i srodnih prava.” – izjavio je Ahmed Švrakić na banjalučkoj konferenciji.

Više...
Priključi se za RSS feed

TOP LISTA - ZABAVNA

1. Armin Muzaferija - Voljenom odlaze voljeni
2. Regina - Ti si mi tu
5. The Babe Barbarella - Znam
6. Činčila Band - Marš na Mars
7. Dr. Zo - Povratna stvar
8. Leo & Izabela Martinović - Samo ne brini za mene
9. Bukowskee - Amman
10. Dum Dum - Prokleto sami

TOP LISTA - NARODNA

1. Semir Ceric Koke - Sve i sad
2. Armin Šaković - Dobra strano mog života
3. Kemal Hasić - Tebi malo je
4. Denial Ahmetović- Suze za oproštaj
5. Dževada Keranović - Što te nema
6. Adnan Jakupović- Pješke
7. Sladja - Da ne čuje zlo
8. Ruža Efendić - Predugo sam volela
9. Šaćir Ameti - Dobra duša
10. Haris Sefer- Dragana

TOP VIDEO

1. dRUMELODY - You and Me
2. Armin Šaković - Dobra strano mog života
3. Hor Hamza- Iskreno
4. Kemal HasićTebi malo je
5. Jasna Gospić -Iluzija
6. Grupa autora - Jednaki
7. Zejd Šoto - Slovo o ljubavi
8. Lapsus Band - Oči boje čokolade
9. Miligram - Proćerdano 
10. Severina - Kuma